Co jest lepsze – odkurzanie czy odsysanie?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, nie tylko z perspektywy producenta odkurzaczy.

Odkurzanie jest konieczne tylko wtedy, gdy pyły lub inne zanieczyszczenia oddaliły się od miejsca powstania na tyle, że osiadły na podłodze lub na maszynach. Praktyczniej będzie jednak, jeżeli zapobiegnie się takiej sytuacji, mówiąc prosto: chodzi o to, aby nie pozwolić pyłowi na takie eskapady i przechwycić go w miejscu jego powstania. To znaczy: najlepiej go odessać. Dokładnie to zadanie mają spełniać oferowane przez firmę Ruwac odpylacze, np. z serii DS6.

Są to stacjonarne i kompaktowe urządzenia, które instaluje się bezpośrednio przy takich maszynach jak mieszalniki, reaktory, linie do napełniania lub stacje pakujące i które bezpośrednio odsysają uwolniony pył. Dotyczy to praktycznie wszystkich pyłów – od aluminium (podczas szlifowania) do cukru. Niebezpieczne dla zdrowia, większe lub problematyczne (np. kleiste) pyły mogą być również usuwane z produkcji, zanim jeszcze rozniosą się w otoczeniu.

Odpylacze marki Ruwac zostały zaprojektowane od podstaw do odsysania drobnych i najdrobniejszych pyłów. Do ich cech konstrukcyjnych należy połączenie wysokiej mocy powietrza, skorelowanego z nią poziomu podciśnienia i bardzo dużej powierzchni filtracji.

Ważną właściwością tych odpylaczy jest niskie obciążenie pyłem materiału filtracyjnego. Drobne cząsteczki są zatrzymywane równomiernie w materiale filtracyjnym i nie dochodzi do przedwczesnego zwiększenia różnicy ciśnień z powodu zapylenia odpowiednio zwymiarowanych wkładów filtra. To oznacza: przedziały czasowe między cyklami oczyszczania są długie, skuteczność filtracji jest stała, a żywotność elementu filtracyjnego wysoka.

Wszystkie odpylacze marki Ruwac zostały skonstruowane z myślą o eksploatacji 24/7 i można je zintegrować w całych instalacjach lub połączyć z nimi za pośrednictwem sterowania elektronicznego.

Oczywiście, użytkownik nie powinien rezygnować z mobilnego odkurzacza przemysłowego również wtedy, gdy posiada w użyciu odpylacze. Dlaczego? Doświadczenie pokazuje: uniwersalny odkurzacz zawsze będzie miał co robić w przestrzeni produkcyjnej.