Jak właściwie odsysa się … cukier?

Z perspektywy techniki odsysania pył cukrowy stanowi wyzwanie. Cukier jest źródłem energii. Stąd też wynika jego popularność jako żywność i pożyteczność (jeżeli jest używany z umiarem).

Duża ilość energii: pył cukrowy jest wybuchowy

W produkcji cukru i przetwórstwie spożywczym wysoki poziom energii może być z kolei bardzo szkodliwy, ponieważ decyduje on o zapalności pyłów cukrowych w postaci mieszanin pyłu z powietrzem. W tym przypadku obowiązuje następująca zasada: im drobniejszy pył, który miesza się z otaczającym powietrzem, tym wyższe niebezpieczeństwo wybuchu. Dlatego odsysanie i odkurzanie pyłów wybuchowych należy do niezbędnych procesów w przetwórstwie cukru.

Podstawowa zasada głosi: najlepiej zapewnić odsysanie u źródła powstania, oczywiście przy użyciu urządzenia odciągowego, które odpowiada wymogom ochrony przeciwwybuchowej. W zależności od ilości pyłu i rozmiaru cząstek sensownym może okazać się zastosowanie

separatora mokrego. Wiąże on zapalne pyły cukrowe w ciekłym medium, unieszkodliwiając je w ten sposób.

Nie lada wyzwanie: wilgotne pyły cukrowe są klejące

Gdy cukier trafia np. do kotła do gotowania, tak jak ma to miejsce w przypadku produkcji dżemu lub przygotowania jogurtu owocowego, dochodzi do tego jeszcze drugie wyzwanie: nasycone parą lub wilgocią pyły cukrowe cechuje niezwykła kleistość. Również z tego powodu odsysanie w miejscu powstania to najlepszy sposób na usunięcie pyłu cukrowego z otoczenia produkcji.