Jak właściwie odsysa się… magnez?

Pytanie wydaje się być proste, ale odpowiedź nie jest banalna. Pył magnezowy jest łatwo zapalny i niebezpieczny dla zdrowia. Jak więc się go odsysa?

Pytanie wydaje się być proste, ale odpowiedź nie jest banalna. Pył magnezowy jest łatwo zapalny i niebezpieczny dla zdrowia. Jak więc się go odsysa? Zasadniczo tak jak każdy inny pył, ale przy użyciu odkurzacza, który został stworzony specjalnie dla tego rodzaju „niebezpiecznego” pyłu. Dokładnie tak postępuje producent dodatków stosowanych w produkcji stali. Przedsiębiorstwo miesza proszek, który dodaje się do stopów. W zależności od tego, jaka mieszanka ma akurat powstać, instalacja napełniająca zaciąga drobny proszek z różnych big bagów. Proszek zostaje dobrze wymieszany i trafia ponownie do big baga. Nieuchronną konsekwencją jest powstanie pyłu, który musi zostać odessany, zebrany i zutylizowany zgodnie z przepisami. Ponieważ jak już wspomniano, magnez jest niebezpieczny, odkurzacz (idealnie przystosowany przez Ruwac) składa się z trzech urządzeń składowych. Pierwszy poziom odkurzaczowego trio zostaje wykorzystany bezpośrednio w procesie mieszania – tam, gdzie maksymalnie sześć składników mieszanki jeszcze raz przechodzi przez sito. Odprowadzany pył jest zasysany rurami o grubości 250 mm do dwumetrowego cyklonu. Jest to część nr 1 naszego trio, która pochłania większość pozostałego pyłu, który następnie wirując, opada do mobilnej wanny. Pozostałe cząsteczki trafiają do poziomu 2: separatora mokrego 250 AM o pojemności blisko dwóch metrów sześciennych, który poprzedzają dwa­ filtry do usuwania zapylenia szczątkowego. (Praktycznie) żadna cząstka magnezu mu się nie wymknie. Nasz komplet zamyka wentylator zasysający. Napęd instalacji wyciągowej został zaprojektowany w taki sposób­, aby zasysanie bardzo drobnych pyłów nie powodowało osadzania się pyłu szczątkowego w przewodach. Dzięki temu zapewnione jest niezbędne bezpieczeństwo podczas eksploatacji i pracy, nie mówiąc już o walorach ekonomicznych takiego rozwiązania. Instalacja to wprawdzie projekt indywidualny, jednak trzy elementy składowe pochodzą ze standardowego katalogu Ruwac.