Zagrożenia związane z pyłem – specjalistyczny wykład w ramach panelu BESSER LACKIEREN EXPO Special »Wykonywanie powłok na zamówienie«

W dniu 13 lipca 2021 miało miejsce wydarzenie BESSER LACKIEREN EXPO Special »Wykonywanie powłok na zamówienie«. My, Ruwac Industriesauger, a także inne przedsiębiorstwa zaprezentowaliśmy uczestnikom panelu online swoje referaty.

Jednym z referentów był również kierownik naszego działu sprzedaży Klaus Gazawi, który w swoim fachowym wykładzie przekazał informacje na temat zagrożeń pyłem w procesie powlekania proszkowego. Tematami dnia były: - Materiał niebezpieczny pył - Czyszczenie urządzeń do powlekania proszkowego - Rozwiązania w zakresie czyszczenia - Utylizacja - Wydać pieniądze czy otrzymać pieniądze Więcej informacji na ten temat, jak również nasze rozwiązania znajdą Państwo tutaj!