Odkurzacz przemysłowy Ruwac R01 A odsysa pyły ze szlifowania kamieni w Kolonii

Pył kamienny sprzed wieków – ze światowego dziedzictwa kultury

Klient: Dombauhütte (katedralna pracownia budowlana)
Materiał odsysany: Pył kamienny
Branża: Budownictwo i rzemiosło
Odkurzacz: 2 Ruwac WS 2320 H

Ponad 600 lat – od roku 1248 do 1880 – minęło od położenia kamienia węgielnego do całkowitego ukończenia katedry w Kolonii, należącej od roku 1996 do światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Za utrzymanie budowli odpowiada katedralna pracownia budowlana. Jej 30 pracowników pracuje przede wszystkim przy usuwaniu skutków działań czynników atmosferycznych na cegły. Jest to praca bez końca, ponieważ powłoka zewnętrzna wymaga ciągłej pielęgnacji, a obudowana przestrzeń wynosi 407 000 m3. Po stronie południowej katedry można zajrzeć do warsztatu i zobaczyć kamieniarzy i konserwatorów zabytków przy pracy.

Zadanie

Prawie przy każdej pracy kamieniarzy w trzech warsztatach powstaje pył (kamienny), który należy odessać. Katedralna pracownia budowlana potrzebuje do tego celu niezawodnych, wydajnych odkurzaczy przemysłowych, radzących sobie również z drobnym pyłem ściernym.

Rozwiązanie

Dwa odkurzacze Ruwac typu W 2320 na prąd przemienny jednofazowy pracują codziennie, gdy kończy się dzień pracy albo gdy poszczególne prace wiążą się ze szczególnie wysoką emisją pyłów. Z zadaniem tym odkurzacze radzą sobie niezawodnie. Poza tym kamieniarze cenią kompaktową budowę i łatwą obsługę urządzeń pochłaniających nawet pył kamienny, liczący sobie wieleset lat.

Budownictwo i rzemiosło

Odkurzacz przemysłowy Ruwac R01 A odsysa pyły ze szlifowania kamieni w Kolonii

Dombauhütte – katedralna pracownia budowlana

Konserwatorzy zabytków z katedralnej pracowni budowlanej w Kolonii dbają o utrzymanie dziedzictwa kultury UNESCO w należytym stanie. W pracy towarzyszą im dwa odkurzacze Ruwac, odsysające przede wszystkim pył z kamieni.

Odkurzacz przemysłowy Ruwac R01 A dla strefy 22 odsysa pyły drzewne w studio filmowym w Hamburgu.

Studio Filmowe w Hamburgu

Warsztaty spółki produkującej filmy pracują w pięciu halach, używając odkurzaczy Ruwac. Użytkownik przechodzi aktualnie z zasilania prądem trójfazowym na zasilanie prądem przemiennym jednofazowym.

Odkurzacz przemysłowy Ruwac DS4150, przeznaczony do pracy w atmosferze grożącej wybuchem pyłu, odsysa wióry z wermikulitu w zakładach Kramer Progetha w Düsseldorfie.

Kramer Progetha

Producent izolacji cieplnej z płyt mineralnych używa odkurzacza Ruwac do automatycznego czyszczenia płyt z pozostałości po obróbce.

Ruwac wyróżnia się indywidualnymi i idealnie dopasowanymi rozwiązaniami.

Nie masz jeszcze tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami.

„do