Odkurzacz przemysłowy Ruwac DS4150, przeznaczony do pracy w atmosferze grożącej wybuchem pyłu, odsysa wióry z wermikulitu w zakładach Kramer Progetha w Düsseldorfie.

Elastyczne odkurzacze przemysłowe w produkcji izolacji cieplnej

Klient: Kramer Progetha
Materiał odsysany: Wernikulit (materiał izolacyjny na bazie włókien mineralnych)
Branża: Budownictwo i rzemiosło
Odkurzacz: DS 4150 z osobnym silosem

Od ponad 50 lat firma Kramer Progetha GmbH & Co. KG w Düsseldorfie produkuje materiały izolacyjne z pęczniejącego wernikulitu. Ten materiał mineralny można przetwarzać na ekologiczny, niepylący materiał izolacyjny, wytrzymujący temperatury powyżej 1200 stopni Celsjusza. Jako materiał izolacyjny wernikulit nadaje się zarówno do budownictwa, jak i do zastosowań przemysłowych, np. do topienia metali, do spalarni odpadów i do elektrowni.

Zadanie

Kramer Progetha przetwarza materiał m. in. na płyty izolacyjne o wymiarach 30 x 30 cm, przycinane z dużych elementów prasowanych, a następnie gratowanych. Na zakończenie płyty izolacyjne należy oczyścić z pozostałości po obróbce.

Rozwiązanie

Nad przenośnikiem taśmowym zainstalowano dyszę odsysającą z wieńcem szczotkowym, oddzielającą i odsysającą luźny materiał. Materiał jest zbierany przez odkurzacz przemysłowy Ruwac typu DS 4150, nadający się doskonale do zbierania dużych ilości pyłu, a dzięki dużej powierzchni filtra, wynoszącej 11 m kw., zapewniający równomierną moc ssania przez dłuższy czas – również w przypadku zasysania najdrobniejszych pyłów. Na bazie systemu modułowego Ruwac dostosowano odkurzacz DS 4150 do indywidualnych potrzeb firmy Kramer Progetha.

Sam odkurzacz jest mobilny, ale można indywidualnie stosować osobny silos z podwoziem. Materiał odsysany jest zbierany z silosa bezpośrednio do worków big bag i można go w ten sposób przekazać do dalszych zastosowań. Odkurzacza można używać również niezależnie od silosa. Z agregatem mobilnym zintegrowano bowiem 200-litrowy pojemnik jako separator wstępny. Umożliwia to zdecentralizowane odsysanie większych ilości materiału. Pojemnik jest zamocowany w ramie z kieszeniami na widły wózka widłowego, wózek może go zabierać i przechylać.

 

Pracownicy nie muszą się martwić o regularne czyszczenie filtra workowego kategorii C: Stopień zanieczyszczenia filtra jest monitorowany elektronicznie (pomiar różnicy ciśnień) – w razie potrzeby sterownik odkurzacza uruchamia samoczynnie czyszczenie elektryczne.

Budownictwo i rzemiosło

Odkurzacz przemysłowy Ruwac R01 A odsysa pyły ze szlifowania kamieni w Kolonii

Dombauhütte – katedralna pracownia budowlana

Konserwatorzy zabytków z katedralnej pracowni budowlanej w Kolonii dbają o utrzymanie dziedzictwa kultury UNESCO w należytym stanie. W pracy towarzyszą im dwa odkurzacze Ruwac, odsysające przede wszystkim pył z kamieni.

Odkurzacz przemysłowy Ruwac R01 A dla strefy 22 odsysa pyły drzewne w studio filmowym w Hamburgu.

Studio Filmowe w Hamburgu

Warsztaty spółki produkującej filmy pracują w pięciu halach, używając odkurzaczy Ruwac. Użytkownik przechodzi aktualnie z zasilania prądem trójfazowym na zasilanie prądem przemiennym jednofazowym.

Odkurzacz przemysłowy Ruwac DS4150, przeznaczony do pracy w atmosferze grożącej wybuchem pyłu, odsysa wióry z wermikulitu w zakładach Kramer Progetha w Düsseldorfie.

Kramer Progetha

Producent izolacji cieplnej z płyt mineralnych używa odkurzacza Ruwac do automatycznego czyszczenia płyt z pozostałości po obróbce.

Ruwac wyróżnia się indywidualnymi i idealnie dopasowanymi rozwiązaniami.

Nie masz jeszcze tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami.

„do