Pracownica serwisu Ruwac otwiera pokrywę odkurzacza przemysłowego u klienta na miejscu

Szybka pomoc w nagłych wypadkach – serwis Ruwac

Nasz zespół serwisowy jest szybki. Nie tylko znajdzie się szybko na miejscu, lecz również szybko usunie problem, przy czym, wobec trwałości naszych odkurzaczy przemysłowych, jest to bardzo rzadko konieczne. Nasz kompetentny zespół serwisowy, znający się na naszej różnorodnej palecie produktów, zasługuje na zaufanie. W całych Niemczech pracuje w terenie ponad 20 wykwalifikowanych serwisantów, dbając o bezpieczeństwo i utrzymanie ruchu odkurzaczy przemysłowych! 

Nasz serwisant sprawdzi przy tym i udokumentuje:

1

Zespół filtrujący

Stopień zanieczyszczenia

Różnica ciśnień

Funkcja czyszczenia

Uszczelnienie

2

Napęd

Pas

Koło pasowe

Dmuchawa

Silnik

Podciśnienie

3

Instalacja elektryczna

Przewód zasilający

Złącza wtykowe (badania wg DGUV V3)

4

Obudowa

Uszczelnienia

Deflektor

Podwozie

Jednostka opróżniająca

5

Akcesoria

Działanie

Właściwości

Zapobieganie zamiast naprawy – umowa z Ruwac o konserwację

Ponieważ zapobieganie jest lepsze od naprawy, zawarcie z Ruwac umów o konserwację jest właściwą decyzją. Doświadczeni technicy serwisowi sprawdzają mobilne i stacjonarne odkurzacze przemysłowe w całych Niemczech. Zgodnie z umową, punktualnie i dokładnie, od jednego do czterech razy w roku, wszystko zgodnie z życzeniem. Po wykonaniu konserwacji / naprawy odkurzacz przemysłowy otrzymuje plakietkę potwierdzającą konserwację i może ponownie podjąć pracę. W ten sposób zachowuje się wydajność, funkcjonalność i trwałość odkurzacza.

1

Planowanie

Umawianie terminu odbywa się automatycznie, w stałych odstępach czasu. Odstępy między konserwacjami można dostosować indywidualnie do potrzeb użytkownika.

2

Regularność

Odkurzacze przemysłowe są regularnie sprawdzane przez naszych kompetentnych serwisantów.

3

Bezpieczeństwo pracowników

Tylko regularne kontrole działania odkurzacza zapewniają ochronę przed wybuchem pyłu.

4

Działanie

Bezusterkowa praca jest zapewniona, ponieważ nasz przeszkolony personel specjalistyczny konserwuje odkurzacze regularnie przez cały czas obowiązywania umowy.

5

Oszczędność

Wczesne wykrycie oznak zużycia i usterek technicznych zapobiega naprawom, chroni przed możliwymi do uniknięcia okresami przestojów i zapewnia długą trwałość odkurzaczy przemysłowych.

Regularna konserwacja – dlaczego?

Zależnie od wykonania odkurzacza przemysłowego albo środka pracy użytkownik musi przestrzegać różnych wymogów ustawowych:

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego stanowi, że pracodawca musi zawsze udostępniać pracobiorcy bezpieczne środki pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo pracobiorcy musi być zapewnione zarówno na stanowisku pracy, jak i podczas obchodzenia się ze środkami pracy.

DGUV V3

Skrót DGUV oznacza „Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie Wypadkowe”, V3 oznacza „przepis 3”. W przepisie 3 opisano badanie stosowanych w zakładach pracy urządzeń elektrycznych.

Coroczna kontrola techniczna

Zgodnie z normą EN 60335-2-69 dla odkurzaczy przemysłowych zaleca się dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli technicznej przez właściwych specjalistów. Środki pracy, przeznaczone do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, należy zgodnie z rozporządzeniem ws. bezpieczeństwa eksploatacyjnego traktować szczególnie, jako wymagające nadzoru (EN 60079-17) Nasi serwisanci posiadają wymagane kwalifikacje do wykonywania badań.

Wymagania producenta

Niezależnie od powyższych wymagań, producent może określić wymagania dotyczące badań, tak aby użytkownik podjął wszelkie działania zgodnie z rozporządzeniem ws. bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

Ruwac wyróżnia się indywidualnymi i idealnie dopasowanymi rozwiązaniami.

Na dogodnych warunkach. Prosimy złożyć u nas zapytanie!

„do