Ruwac header z key visual Stopka redakcyjna

Dane przedsiębiorstwa zgodne z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach

Firma: Ruwac Industriesauger GmbH
Siedziba spółki: Westhoyeler Str. 25 - 49328 Melle

telefon: +49 (0) 5226 98300
e-mail: ruwac(at)ruwac.de

Dyrektor zarządzający: Axel Runge, Thomas Runge
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Osnabrück – HRB 112
VAT UE:  DE 811188960

Koncepcja, design i realizacja:
weitkamp marketing GmbH, Osnabrück

1. Rysunki, teksty i/lub prezentacje graficzne na stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Prawa autorskie (copyright) w stosunku do opublikowanych, samodzielnie sporządzonych przedmiotów pozostają wyłącznie w rękach firmy Ruwac Industriesauger GmbH. Żadna część treści tej strony internetowej, w szczególności grafiki, dokumenty audio, sekwencje wideo i teksty, nie może być powielana ani wykorzystywana w innych publikacjach elektronicznych czy drukowanych bez pisemnej zgody Ruwac Industriesauger GmbH

2. Firma Ruwac Industriesauger GmbH przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji bądź wykorzystaniem informacji błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, jeżeli można udowodnić, że Ruwac Industriesauger GmbH nie zawiniła w sposób umyślny.

3. W przypadku bezpośredniego czy pośredniego odsyłania do obcych stron internetowych („linków“), znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności firmy Ruwac Industriesauger GmbH, nie odpowiada ona za ich treści. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której prowadzi link. Firma Ruwac Industriesauger GmbH oświadcza niniejszym wyraźnie, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą strony, do których prowadzą linki, były wolne od nielegalnych treści w momencie umieszczania linków. Na aktualny czy przyszły kształt, zawartość czy autorstwo powiązanych stron firma Ruwac Industriesauger GmbH nie ma żadnego wpływu. Dlatego firma dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści zalinkowanych / powiązanych stron, zmienionych po umieszczeniu linków. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych na własnej stronie internetowej firmy, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez Ruwac Industriesauger GmbH.

4. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub nie w pełni odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, nie narusza to treści ani ważności pozostałych części dokumentu.