Odkurzacz przemysłowy Ruwac R01 A dla strefy 22 odsysa pyły drzewne w studio filmowym w Hamburgu.

Dużo pracy dla odkurzaczy w „największym warsztacie stolarskim w Hamburgu”

Klient: Studio Filmowe w Hamburgu
Materiał odsysany: Wióry i pyły z drewna
Branża: Budownictwo i rzemiosło
Odkurzacz: DS 1220 (do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłu), WSZ 2220 (do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłu)

Studio Hamburg GmbH jest znaczącym usługodawcą dla filmu i telewizji. Wraz ze swoimi oddziałami przedsiębiorstwo jest jednym z wiodących oferentów produkcji dla kin i telewizji, dokumentacji i widowisk rozrywkowych – od serialu Tatort przez Traumschiff po Großstadtrevier. Ważną dziedziną jest budowa dekoracji. Studio Hamburg, zatrudniające ok. 800 stałych pracowników oraz ponad 800 freelancerów jest jednym z najważniejszych pracodawców w tym hanzeatyckim mieście. Oprócz nadawców publicznych i prywatnych, do klientów należą również niezależni producenci filmowi i telewizyjni.

Zadanie

W pięciu halach stolarni – części wydziału budowy dekoracji – obrabia się drewno o dużych rozmiarach i w dużych ilościach. Około 100 pracowników – to prawdopodobnie największa stolarnia w Hamburgu. Prawie zawsze stolarze pracują przy wymagających projektach stanowiących produkcję jednostkową. Uwalniają się przy tym duże ilości wiórów i pyłu. Tym ważniejsze są wydajne odkurzacze.

Rozwiązanie

W każdej hali używa się odkurzacza Ruwac do czyszczenia podłóg i maszyn. Urządzenia nadają się do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i cenione są z racji elastyczności: umożliwiają szybkie czyszczenie dużych powierzchni podłóg tak samo, jak odsysanie brudu z filigranowych otworów frezowanych w kulisach i dekoracjach.

Najstarszy odkurzacz pochodzi z roku 1996, aktualnie następuje ich sukcesywna wymiana. Studio Filmowe przechodzi przy tym z silników prądu trójfazowego na silniki prądu przemiennego jednofazowego, pracujące – według opinii osób odpowiedzialnych – na dłuższą metę bardziej ekonomicznie.

Budownictwo i rzemiosło

Odkurzacz przemysłowy Ruwac R01 A odsysa pyły ze szlifowania kamieni w Kolonii

Dombauhütte – katedralna pracownia budowlana

Konserwatorzy zabytków z katedralnej pracowni budowlanej w Kolonii dbają o utrzymanie dziedzictwa kultury UNESCO w należytym stanie. W pracy towarzyszą im dwa odkurzacze Ruwac, odsysające przede wszystkim pył z kamieni.

Odkurzacz przemysłowy Ruwac R01 A dla strefy 22 odsysa pyły drzewne w studio filmowym w Hamburgu.

Studio Filmowe w Hamburgu

Warsztaty spółki produkującej filmy pracują w pięciu halach, używając odkurzaczy Ruwac. Użytkownik przechodzi aktualnie z zasilania prądem trójfazowym na zasilanie prądem przemiennym jednofazowym.

Odkurzacz przemysłowy Ruwac DS4150, przeznaczony do pracy w atmosferze grożącej wybuchem pyłu, odsysa wióry z wermikulitu w zakładach Kramer Progetha w Düsseldorfie.

Kramer Progetha

Producent izolacji cieplnej z płyt mineralnych używa odkurzacza Ruwac do automatycznego czyszczenia płyt z pozostałości po obróbce.

Ruwac wyróżnia się indywidualnymi i idealnie dopasowanymi rozwiązaniami.

Nie masz jeszcze tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami.

„do