Separator mokry Ruwac Na7-26 odsysa pyły, powstające podczas drukowania w technologii 3D w firmie Realizer w Paderborn.

Realizer: Pionier druku 3D używa kompaktowych separatorów mokrych Ruwac

Klient: Realizer
Materiał odsysany: Proszek metalowy
Branża: Wytwarzanie addytywne
Odkurzacz: Separator mokry Ruwac -NA7-11

Firma Realizer w Borchen jest pionierem w dziedzinie technologii wytwarzania addytywnego: W latach 90-tych założyciele przedsiębiorstwa przyczynili się w znacznym stopniu do zastosowania technologii SLM w produkcji seryjnej. Dziś firma Realizer jest częścią grupy DMG Mori i dysponuje kompletnym programem urządzeń do technologii SLM – od ultrakompaktowych urządzeń typu desktop do produkcji protez stomatologicznych po uniwersalne systemy do wytwarzania większych elementów konstrukcyjnych.

Zadanie

Zadaniem firmy Realizer jest opracowywanie dla klientów kompletnych rozwiązań wytwarzania addytywnego w technologii SLM. Dlatego firma poszukuje kompaktowej instalacji odsysającej, umożliwiającej dokładne i skuteczne czyszczenie przestrzeni roboczej maszyny. Należy przy tym uwzględnić fakt, że pył metalowy może być wybuchowy w przypadku przetwarzania np. metali lekkich.

Rozwiązanie

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na odkurzacz NA 7-11 produkcji Ruwac. Ten bardzo kompaktowy separator mokry zasysa powietrze z zawartością pyłu metalowego, które może być wybuchowe w przypadku przetwarzania metali lekkich, bezpośrednio z przestrzeni roboczej. Strumień powietrza jest najpierw neutralizowany, przepływając przez napełniony cieczą pojemnik zbiorczy. Cząstki metalu opadają jako osad na dno pojemnika, a oczyszczone wstępnie powietrze dostaje się w postaci pęcherzyków na powierzchnię i jest przepuszczane przez wkłady filtracyjne klasy M albo H.

Wytwarzanie addytywne

Separator mokry Ruwac Na7-26 odsysa pyły, powstające podczas drukowania w technologii 3D w firmie Realizer w Paderborn.

Realizer

Pionier selektywnego topienia laserowego (SLM) metali stosuje kompaktowe separatory mokre Ruwac do odsysania proszków metalowych z przestrzeni roboczej maszyn.

Ruwac wyróżnia się indywidualnymi i idealnie dopasowanymi rozwiązaniami.

Nie masz jeszcze tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami.

„do